169 — Twój, Panie, Twój! (R305; E433)

Słowa: Lucy A. BennettMelodia 1

1. Twój, Panie, Twój! — o, radość niewymowna,
Słodka odpowiedź na miłości zew.
To wiary „tak” na zapewnienia szepty:
„Nie bój się, mój tyś, odkupiłem cię”.

2. Twój, jestem Twój! — wyznaniem mej miłości,
Gdy panna młoda przywołuje dzień,
Kiedy swym „tak” przyjęła Go, by zawsze
Pana szanować, kochać, słuchać się.

3. Twój, zawsze Twój, lecz pokaż, co to znaczy,
Czym jest oddanie się w miłości tej,
Czym służba i poddanie się zupełne,
Uległość, która zadowala Cię.

4. Twój, cały Twój! Tak, ciało, duszę, ducha
Nieodwracalnie zapieczętuj, niech
Twoimi będą, tak jak Tyś w swej łasce
Mym Ukochanym już na wieki jest.