335 — Przez krew Chrystusa Zwycięzcy (R640; E889)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Pokonajmy wroga dziś;
Jej zasługą i jej mocą
Zwyciężymy w walce z nim.

Ref.: Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Pokonajmy wroga dziś;
Jej zasługą i jej mocą
Zwyciężymy w walce z nim.

2. Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Oskarżeniom odpór daj;
Krwią, co mówi w twej obronie,
Obwinianiu zadaj kłam.

3. Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Uwierz, że Bóg wierny jest;
Przez tę krew Odkupiciela
Przebaczenie Boże weź.

4. Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Ogłoś swą pozycję dziś;
Dzięki krwi skutecznej zawsze
W pełni dziel zwycięstwo z Nim.

5. Przez krew Chrystusa Zwycięzcy
Jego władzą posłuż się;
I zastosuj krew Jezusa,
A pokonasz wroga wnet.

6. Przez krew Chrystusa zwycięzcy
W niebie twa pozycja jest;
W Pana więc wniebowstąpieniu,
W mocy tej, zwierzchności depcz.