413 — Oto jak dobrze i jak miło jest… (R796; E1339)

Ps 133Melodia 1

1. Oto jak dobrze i jak miło jest,
Gdy bracia w jedności razem mogą trwać!
Oto jak dobrze i jak miło jest,
Gdy bracia w jedności razem mogą trwać!

Jest to jak olejek cenny na głowę, co —
Co spływa na brodę też,
Brodę Aarona,
Co spływa na brzeg jego szaty.

2. Oto jak dobrze i jak miło jest,
Gdy bracia w jedności razem mogą trwać!

Jest to jak olejek cenny na głowę, co —
Co spływa na brodę też,
Brodę Aarona,
Co spływa na brzeg jego szaty.

3. Jak rosa Hermonu, jak rosa, co opada —
Opada na góry Syjonu;
Tam to bowiem błogosławieństwo,
Życie wieczne nakazał Pan.