152 — Najwyższy bądź Chrystusie mi! (R266; E367)

Słowa: J. Temperley GreyMelodia 1     Melodia 2

(Melodia 2: zwrotka 1 funkcjonuje jako refren)

1. Najwyższy bądź Chrystusie mi!
Nic — kredo, słowo, ryt
Ni święty kościół, ludzka więź,
Nic nie dorówna Ci.

2. Najwyższy bądź Chrystusie mi!
Twa miłość zmogła mnie;
Swojemu „ja” umieram dziś,
By Tobie żyć co dzień.

3. Najwyższy bądź Chrystusie mi!
Wypełnij wnętrze me,
Bym myślał tak, jak myślisz Ty,
Chciał tego, co Ty chcesz.

4. Najwyższy bądź Chrystusie mi!
Przeobraź życiem swym,
By przez zasłonę ciała mógł
Twój splendor, Panie, lśnić.

5. Najwyższy bądź Chrystusie mi!
Raduję Tobą się;
Być sługą Twym, Twą wolą żyć —
Największe szczęście me.