363 — Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów! (R698; E966)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów!
Pochwyci i przeobrazi nas Król,
Chwałą otoczy, by cieszyć się Nim;
W pełni będziemy jak On wtedy my.

Ref.: Tak! Chrystus Pan nasz przyjdzie znów!
Tak! Chrystus Pan nasz przyjdzie znów!
Wówczas pochwyci, przeobrazi nas;
Nadzieja chwały, powróci nasz Pan!

2. Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów!
Stare stworzenie zakończy się już.
Wolni od westchnień, wyzwoleni w Nim,
Będziemy cieszyć się zbawieniem tym.

3. Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów!
I współkrólami będziemy z Nim tu.
Służbę kapłańską będziemy Mu nieść,
Pełnię zbawienia tak będziemy mieć.

4. Nadzieja chwały, nasz Pan przyjdzie znów!
Czuwając dziś, wiernie służymy Mu,
Biegnąc w wyścigu, do celu wciąż prąc,
Aby królestwo darował nam On.