259 — Mój Bóg, mój Dział i Miłość ma (R436; E600)

Słowa: Isaac WattsMelodia 1     Melodia 2

1. Mój Bóg, mój Dział i Miłość ma,
Mym wszystkim wiecznie On,
Bo tylko Jego w niebie mam
I tu, gdzie ziemski proch.

2. Niebiosa w górze pustką są
I nic na ziemi tu
Radości mej nie warte jest —
Nic nie jest jak mój Bóg.

3. Przyjaciół, zdrowie, to, co mam,
Swój dom zawdzięczam Ci.
Doceniam, że to dałeś, lecz
To nie jest Bogiem mym.

4. Jak marny jest blask bogactw, gdy
Porównać z Tobą je;
Czym bezpieczeństwo, zdrowie me,
Kompani wokół mnie!

5. I choćbym ziemię posiąść mógł,
Firmament nazwać swym,
Bez łaski i osoby Twej
Nędznikiem wciąż bym był.

6. Niech inni chcą dosięgnąć gwiazd,
Niech pragną wielcy być;
Mnie niech odwiedza łaska Twa —
Nie pragnę więcej nic.