155 — Jeśli moja droga wiedzie mnie na krzyż (R271; E377)

Słowa: Margaret E. BarberMelodia 1     Melodia 2

1. Jeśli moja droga
Wiedzie mnie na krzyż,
Ścieżka, którą wskażesz,
Ześle stratę mi,
Niechaj mą zapłatą
Będzie dzień po dniu
Bezchmurna społeczność
Z Tobą, Panie mój.

2. Gdy mniej ziemia cieszy,
Niebem pociesz mnie;
Choć me serce pęka,
Duch niech chwali Cię;
Słodycz ziemskich więzi
Odbierz, lecz spraw, by
Więź, która nas łączy,
Słodszą była mi.

3. Rozjaśnij uśmiechem
Samotności cień;
Bądź mi towarzyszem
W ziemskiej drodze mej;
Obym przez Twą łaskę
Nie dla siebie żył,
Lecz czystym kanałem
Twego życia był.