298 — Milcz, moja duszo, czekaj, aby Pan… (R536; E793)

Słowa: Witness LeeMelodia 1

1. Milcz, moja duszo, czekaj, aby Pan
Mówił do ciebie, zanim powiesz coś.
Modlitwę w tobie inicjuje Bóg;
Jesteś kanałem, by wyrażać Go.

2. Milcz, moja duszo, Panu mówić daj!
Powstrzymaj myśli swe i wolę swą.
Pozwól, by Bóg namaścił sobą cię,
Cel swój wypełnił przez modlitwę twą.

3. Milcz, moja duszo, Panu mówić daj!
Ucisz życzenia i zamiary swe
I ziemskich trosk i wezwań ucisz głos;
Boże żądania niech wypełnią się.

4. Milcz, moja duszo, Panu mówić daj!
Serce i umysł niech ogarnie duch.
Niech duch pokaże, co objawia Bóg;
Ty w posłuszeństwie bądź poddana mu.

5. Milcz, moja duszo, Panu mówić daj!
Pozwól, by Duch przez ciebie modlił się.
Istotę swą poruszyć pozwól Mu;
Sam Bóg wyrazi się w modlitwie twej.

6. Milcz, moja dusza, Panu mówić daj!
Aż w duchu jedno z Bogiem staniesz się,
Przez ducha całą cię posiądzie Bóg
I w obraz Syna przeobrazi cię.

7. Milcz, moja duszo, czekaj, aby Pan
Swobodnie już przez ciebie płynąć mógł,
By wszelkie słowa i działania twe
Spełniały to, co sam zamierzył Bóg.