Tyś nasieniem jest kobiety (E191)

Melodia 1

1. Tyś nasieniem jest kobiety,
Wroga zmiażdżyć — to Twój cel;
Ty naturę ludzką wziąłeś,
Zwyciężyłeś w śmierci swej.
Panie, jako Bóg wcielony,
W ciele, krwi Tyś udział wziął;
Poprzez krzyż zniszczyłeś diabła,
Pokonałeś śmierci moc.

2. Tyś nasieniem Abrahama,
Ciebie Bóg obiecał nam,
Aby swe błogosławieństwo
Móc tak wszystkim ludziom dać.
Ty przed Abrahamem byłeś,
Bo „Ja jestem” wielkim Tyś,
Lecz przyszedłeś, by potomkiem
Jego i Barankiem być.

3. Tyś nasieniem jest Dawida,
By królestwo Bogu wzbudzić;
Dla budowli, Bożej chwały
Ty na tronie jesteś dziś.
Choć Dawida Tyś potomkiem,
On swym Panem nazwał Ciebie,
Bowiem Tyś „korzeniem” jego,
„Panem wszystkich” wiecznie jest.

4. „Dziecię nam się narodziło” —
„Bogiem Mocnym” zowią Ciebie;
Tyś „Syn, który jest nam dany”,
„Wieczny Ojciec” — imię Twe.
Wszystko, co nam Bóg obiecał,
Wiarą w Tobie pewne jest;
Tyś jest „Tak” wszystkich obietnic,
Tyś ich „Amen” oraz treść.