Twój, Panie, Twój! (E433)

Melodia 1

Twój, Panie, Twój! — O, radość niewymowna,
Słodka odpowiedź na miłości zew.
To wiary „tak” na zapewnienia szepty:
„Nie bój się, mój tyś, odkupiłem cię”.

Twój, jestem Twój! — wyznaniem mej miłości,
Gdy panna młoda przywołuje dzień,
Kiedy swym „tak” przyjęła Go, by zawsze
Pana szanować, kochać, słuchać się.

Twój, zawsze Twój, lecz pokaż, co to znaczy:
Czym jest oddanie się w miłości tej,
Czym służba i poddanie się zupełne,
Uległość, która zadowala Cię?

Twój, cały Twój! Tak, ciało, duszę, ducha
Nieodwracalnie zapieczętuj, niech
Twoimi będą, tak jak Tyś w swej łasce
Mym Ukochanym już na wieki jest.