Panie, zręczny Twórco nasz (E839)

Melodia 1

1. Panie, zręczny Twórco nasz,
Budowniczy godzien chwał!
Na uwadze dom swój masz
I naczynia Twego kształt;
Człowiek z gliny ze mnie i
Żywy kamień na Twój dom,
Abym Twym naczyniem był,
Abyś miał świątynię swą.

2. Glinę przeobrazić chcesz
Życiem swym, naturą swą;
I cennymi czynisz nas
Kamieniami na swój dom.
Budowanie daje nam
Ukochaną Twą stać się;
Łącząc w Ciele z sobą nas,
Serce zadowalasz swe.

3. Nie kamieni cennych stos
Pragnie dzisiaj serce Twe,
Lecz dla świętej chwały swej,
W dom zbudować pragniesz je;
Bo Ty, Chryste, musisz mieć
Zbudowany kościół, by
Niezgłębionych bogactw Twych
On odblaskiem wiecznie był.

4. Nie duchowość celem jest
Pojedynczych świętych, lecz
Twój zbiorowy wyraz — tym,
Czego pragnie serce Twe.
W oddzieleniu członki więc
Nie wyrażą w pełni Cię;
Pełnią Twą na zawsze jest
Zbudowane Ciało Twe.

5. Zbuduj mnie z innymi więc,
Niezależność zabierz mą;
Zgodnie z planem także mnie
Spasuj, połącz, wbuduj w dom!
Nie z doświadczeń chlubię się
I nie w darach ufność ma;
Wszystko dla budowli Twej
Daję, byś Ty chwałę miał.